rhy.fi
Lomakkeet

Suomen riistakeskus ylläpitää lupahallintoon sekä muihin tehtäviinsä liittyviä lomakkeita. Lupahallinnon lomakkeet ovat pääasiassa sellaisia, jotka tulee tulostaa ja toimittaa allekirjoitettuina lähimpään aluetoimistoon. Muut lomakkeet saattavat olla myös sähköisesti täytettävissä tai esimerkiksi malleja seuratoiminnassa tarvittaville asiakirjoille.

http://riista.fi/metsastys/lomakkeet/

 

Harrastustodistuksen hakemuslomake
Harrastustodistuksen hakemuslomake
Harrastustodistuksen hakemuslomake

Riistanhoitoyhdistykset myöntävät todistuksia aktiivisesta loukku- tai luolapyynnin harrastamisesta. Todistus vaaditaan haettaessa käsiaselupaa loukku- tai luolapyynnin harrastamiseen. Todistuksen antamisesta, on se sitten myönteinen tai kielteinen, peritään lainmukainen 27 euron maksu.

Ampuma-aseita koskevassa asetuksessa määritellään käsiaseella tapahtuvan ampumaharrastuksen aktiivisuuden vaatimukset. Jos käsiaselupaa haetaan loukku- tai luolapyynnin harrastamiseen, aktiivinen harrastus osoitetaan riistanhoitoyhdistyksen todistuksella. Tämän todistuksen antaminen kuuluu riistanhoitoyhdistyksen julkisiin hallintotehtäviin.

Todistushakemuksesta voidaan pyytää lausunto esimerkiksi hakijan metsästysseuralta tai muulta vastaavalta taholta, jos se on erityisestä syystä tarpeen.

 

Tutustu rhy.fi
Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua
Ylös